Servicemeddelande
Publicerad 2017-09-12
Uppdaterad 2017-09-12 16:23

Den 15 september kl 10.00 genomför Sagåns vattenråd i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanland en undersökning av vilka fiskar som finns i ån vid Agueliplatsen i Sala.

Med hjälp av elfiske så kan fiskar tas upp ur vattnet och artrikedomen dokumenteras, därefter släpps fiskarna oskadda åter i vattnet.  Varmt välkomna!