Servicemeddelande
Publicerad 2017-09-20
Uppdaterad 2017-09-20 08:31

Fiberutbyggnad pågår i Ransta. Det innebär grävarbeten som begränsar framkomligheten i vissa gator.

ByNet och Hagadahl Entreprenad bygger kommande veckor ut fibernät i Ransta. Det innebär mestadels schakt i gatans längdriktning men gator kommer också att grävas av under kort tid, framkomligheten begränsas i perioder. 

Nedan kan du se vilka gator som berörs av utbyggnaden den här veckan, tidplanen kan komma att ändras.

Vecka 38-39:

  • Hebovägen

Kontakt

Janne Siljamäki på Hagadahl Entreprenad - 070 631 72 22