Servicemeddelande
Publicerad 2017-10-02
Uppdaterad 2018-01-30 09:19

Fiberutbyggnaden i Sala fortsätter. Det innebär grävarbeten som begränsar framkomligheten på vissa gator.

IP Only och Sörmans Mark & Entreprenad förlägger fiber i Sala. Arbetet innebär mestadels schakt i gatans längdriktning men gator kommer också att grävas av under kort tid, framkomligheten kommer att begränsas i perioder. 

Nedan kan du se vilka gator som berörs av grävarbetena den här veckan, tidplanen kan komma att ändras.

Vecka 43: 

  • Fagerstavägen
  • Stampersvägen
  • Kil-Maris väg
  • Moster Fikensväg
  • Eventuellt Ek-Minasväg

Kontakt

Emil Klingström på Sörmans Mark & Entreprenad – 073 657 48 18