StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSala kommun i topp när öppenheten testas
Nyhet
Publicerad 2017-07-05
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

I en undersökning av hur offentlighetsprincipen tillämpas i kommuner placerar sig Sala kommun bland de som är mest öppna.

Bakgrund

Under våren 2017 skickade föreningen Open Knowledge Sweden och deras projekt ”Undervaka” ut en enkät till Sveriges alla myndigheter, där de frågade alla kommuner om tillståndet för den svenska offentlighetsprincipen.

Undervaka har även begärt ut 580 allmänna handlingar från Sveriges 290 kommunstyrelser med stöd av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om handlingsoffentlighet. Målsättningen med Undervakas granskning har främst varit att ge en ögonblicksbild av offentlighetsprincipens tillämpning i Sverige 2017, samt att visa på möjligheterna att använda ett index för att återkommande mäta, granska och jämföra den offentliga förvaltningens öppenhet.

I Sala kommun får vi många förfrågningar om att lämna ut dokument och därför jobbar vi kontinuerligt med att ta fram bättre och bättre rutiner för hur detta ska hanteras. Ett led i detta är att erbjuda våra medarbetare utbildningar i kommunalrätt, förvaltningslagen och offentlighetsprincipen för att vi ska kunna bli ännu bättre och kanske även ännu snabbare på att lämna ut efterfrågat material. En sådan utbildning genomfördes under januari månad 2017. 

Resultatet av detta lokala arbete i Sala kan vi se i Undervakas slutrapport där Sala mycket glädjande ligger på en delad förstaplats av Sveriges 290 kommuner. Även om det är en begränsad mängd information som har begärts ut från respektive kommun, så tyder detta på att det finns rutiner i Sala som fungerar. 

Relaterade tjänster