Nyhet
Publicerad 2017-08-30
Uppdaterad 2017-08-30 14:49

Sala kommun tar nu tillbaka driften vid gruppboendet Bryggeriet i Sala, som har 32 platser, från det privata företaget Frösunda Omsorg AB.

- De boende på Bryggeriet får inte den vård och omsorg som de har rätt till både enligt lagar och regler och enligt det avtal som kommunen har med Frösunda Omsorg. Därför ser vi ingen annan lösning än att själva ta hand om driften av verksamheten, säger Per Ström som är socialchef vid Sala kommun.

Den 13 april i år riktade Sala kommun en skriftlig anmodan till Frösunda Omsorg om att rätta till brister i kvalitetsarbetet och att åtgärda den otillräckliga bemanningen på gruppboendet. Eftersom det trots denna anmodan fortfarande funnits tydliga brister i verksamheten, så tar kommunen själv över driften av gruppboendet Bryggeriet från och med den första september i år.

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier