StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSå här bygger Sala på ett nytt sätt
Nyhet
Publicerad 2017-07-03
Uppdaterad 2017-07-03 08:54

Sala kommun har valt ett nytt sätt att arbeta på när nya skolor och andra byggprojekt nu dras igång.

Två nya skolor, en ny idrottshall och två nya LSS-boenden. Det är de senaste projekten här i Sala kommun som alla har en sak gemensamt, nämligen att vi på kommunen jobbar på ett för oss helt nytt sätt tillsammans med huvudentreprenören, underentreprenörerna och brukarna.

Det nya är att både underentreprenörer och brukare kommer in tidigt i våra byggprojekt, oftast redan under förstudiearbetet, och att de sedan finns med under hela resan från start till mål. Tidigare kom de oftast in först i samband med projekteringen. Och flera underentreprenörer var bara inne i projekten under kortare tid. Nu finns de med hela tiden.

De flesta kallar det här sättet att driva byggprojekt på för "partnering". Men vi har valt att försvenska det engelska uttrycket till vad det verkligen handlar om, nämligen "samverkan".

I stora kommuner är det vanligt med den här typen av samverkan i byggprojekt, medan det i mindre kommuner av Salas storlek fortfarande är ganska så ovanligt. Första gången som vi i Sala använde oss av sådan här samverkan var vid bygget av kafébyggnaden i Stadsparken. Sedan har det fortsatt i byggprojekten kring nya Ransta skola och två LSS-boenden. Och samma modell använder vi när Vallaskolan och Lärkans idrottshall snart byggs.

Sala kommun har i en extern upphandling valt den tekniska konsultfirman Wahlros för att sköta samverkansledningen i de här nämnda projekten.

- Fördelen med det här sättet att jobba på är att vi får en högre kvalitet, bättre samarbete och ett mycket bra arbetsklimat, säger Stefan Blomqvist som är projektledare vid tekniska kontoret på Sala kommun.

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier