Servicemeddelande
Publicerad 2017-06-16
Uppdaterad 2021-02-17 08:03

IP Only kommer genom Sörmans Mark & Entreprenad förlägga fiber i Kungsängen i Sala under sommaren. Arbetet kommer att starta måndag 19 juni och beräknas pågå fram till mitten av augusti och kommer att bedrivas med öppna schakt.

Arbetet innebär att gator kommer behöva stängas av och att framkomligheten kommer att begränsas under perioder. Nedan kan du se när grävarbeten är planerade i olika områden och vilka gator som berörs. 

Grävarbeten med start i juni
19/6 – 22/6: Götagatan, Östra Tulegatan, Collingatan och Polhemsgatan.
23/6 – 29/6: Götagatan och Klövervägen
23/6 – 3/7: Collingatan, Kungsängsgatan och Köpmangatan
26/6 – 28/6: Kungsängsgatan och Klövervägen
29/6 – 4/7: Kungsängsgatan, Polhemsgatan och Hyttgatan
29/6 – 7/7: Bovingatan, Östra Tulegatan, Fredsgatan och Hyttgatan

Information om planerade grävarbeten med start i juli och augusti kommer senare.

Kontakt

Emil Klingström på Sörmans Mark & Entreprenad, tel. 073 657 48 18