Nyhet
Publicerad 2017-05-26
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Stor eller mycket stor antändningsrisk och att eld sprids lätt i skogsmark.

Ikon: eldningsförbud

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.

Detaljerad karta över brandrisk (SMHI)

 

Definition för Risk skogsbrand:
Innebär stor eller mycket stor antändningsrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

 

Läs mer: Elda avfall och ris


Tips! Hämta mobilappen Brandrisk ute på Google Play eller App Store.