StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningVägarbete: Kungsgatan med infart från Väsbygatan avstängd för trafik
Servicemeddelande
Publicerad 2017-09-15
Uppdaterad 2021-02-17 08:03

Måndag 29 maj -- fredag 14 juli kommer Kungsgatan vara stängd för trafik med infart från Väsbygatan.

 

Detta innebär även att busshållplatsen på Kungsgatans norra sida (läge B) kommer att hållas stängd under perioden. Avstängningen sker på grund av ett schaktarbete.

Resenärer hänvisas till annan hållplats (kontakta Upplands Lokaltrafik 0771-14 14 14 (www.ul.se) eller Västmanlands Lokaltrafik 0771-22 40 00 (www.vl.se) för mer information).

Kontakt

För frågor rörande arbetet kontakta Sala kommuns växel på 0224-74 70 00.