Nyhet
Publicerad 2017-02-20
Uppdaterad 2017-02-20 09:27
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Vill du bada i tvättvattnet från din bil? Naturligtvis inte och då vill du ju heller inte att vattnet från biltvätten ska hamna i en badsjö eller i vattnet vi dricker.

Tvättvatten från bilar innehåller föroreningar från bland annat tungmetaller, oljor och rester från bilvårdsprodukter. Om biltvätt sker inom ett bostadsområde rinner tvättvattnet via dagvattenbrunnen antingen orenat direkt ut i närmsta vattendrag där djur och växter kan drabbas eller så är dagvattenledningen kopplad till spillvattennätet. I det sistnämnda fallet går tvättvattnet till avloppsreningsverket där föroreningarna kan orsaka störningar i reningsprocessen samt att en viss del samlas i slammet.

Välj att tvätta bilen på en bilvårdsanläggning i stället. I dag ställs det mycket stora krav på bilvårdsanläggningar vid rening av tvättvattnet. Väljer du en miljömärkt biltvätt minskas utsläppen av farliga ämnen med cirka 90 procent. Ditt val spelar roll!

 

Enkla tumregler för en miljösmart biltvätt

  • Tvätta din bil i en automattvätt eller i en gör-det-själv-hall där vattnet renas. Saknar du tillgång till tvätthall så är det minst dåliga alternativet att tvätta på en gräs- eller grusyta där tvättvattnet filtreras.
  • Använd miljömärkta tvättprodukter.
  • Dosera lagom mängd tvättmedel och undvik onödiga kemikalier när du gör rent bilen invändigt, det går lika bra med en mikrofiberduk.
  • Avfallssortera överblivna och använda produkter.
  • Använd inte avfettning utanför tvätthall och använd inte kemiska lösningsmedel i onödan.

Relaterade kategorier