Servicemeddelande
Publicerad 2016-12-08
Uppdaterad 2016-12-08 14:17

13 december startar markarbeten i skogsdungen väster om Ransta skola. I skogen byggs en hinderbana/aktivitetsslinga som ett komplement till skolgården. Den kommer också att kunna nyttjas av allmänheten utanför skoltid

I det första skedet kommer arbetet att omfatta slingan och under våren 2017 kommer hinder att placeras ut. Vi återkommer med mer information senare.

Arbetena bedrivs mellan 13 och 22 december. Mellan jul och nyår sker inga arbeten med hänsyn till närboende. Den sammanlagda arbetstiden är cirka tre veckor. Arbetet sker under vardagar mellan 6.30 och 16.00 enligt Naturvårdsverkets vägledning för buller kring byggplatser.

Arbetet kommer att anslås på anslagstavla utanför rektorns expedition på skolan, föreståndarens expedition på förskolan och vid biblioteket i skolan. Utöver detta kommer gällande information att finnas tillgänglig på Ransta nya skola och förskola - projektsida .

Kontakt

Kontakt: Karin Rosén, tillförordnad projektledare, 076-213 31 07