StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSalaborna bland de nöjdaste i Sverige med kommunal service
Nyhet
Publicerad 2016-11-29
Uppdaterad 2016-11-29 15:46

Sala kommuns invånare ger toppbetyg till parker, vattenkvalitet och avfallshantering. Det tillsammans med goda betyg för bland annat snöröjning gör Sala till den tredje bästa kommunen i Sverige på samhällsservice.

Kritik på teknik är Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) stora undersökning om kommunernas service när det gäller gator, parker/lekplatser, vatten/avlopp, avfall och kontakter med kommunen. 101 kommuner runt om i Sverige deltog i årets undersökning som bygger på enkätsvar från kommuninvånarna. Syftet med undersökningen är att bilda sig en uppfattning om vad medborgarna tycker om servicen och om kommunen lever upp till deras krav på god service.

I undersökningen får Sala kommun betyg 7,2 av 10. Bara två kommuner i Sverige får bättre betyg, Arvika får 7,5 och Tibro får 7,3.

- Det är glädjande att se att det aktiva arbete som vi har bedrivit under flera år med att förbättra kvaliteten inom de tekniska verksamheterna har gett effekt. Särskilt positivt ser medborgarna på våra parker, vår vattenkvalitet och vår avfallshantering och det känns väldigt roligt, säger Anders Almroth, samhällsbyggnadschef.

Även om Sala kommun får bättre omdömen än genomsnittet när det gäller gator, vägar och cykelvägar så kommer Sala kommun att påbörja ett projekt för att effektivisera vägunderhållet. Salas snö- och halkbekämpningen får också högre betyg än genomsnittet men även här ska det undersökas hur väl den fungerar och genomförs av entreprenörer utanför tätorten.

Sämst betyg får Sala kommun när det gäller området kontakt. Här ger medborgarna betyget 5 vilket är samma som riksgenomsnittet. För att förbättra den här mycket viktiga punkten kommer Sala kommun nu att införa ett speciellt nummer för felanmälan inom VA-området och utforma en egen kundtjänst för slamtömning. 

 

 

Relaterade tjänster