StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSala bästa skolkommunen i Västmanland
Nyhet
Publicerad 2016-12-01
Uppdaterad 2016-12-01 10:40

Sala kommun är den kommun som visar bäst skolresultat i Västmanland. Det står klart när Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar Öppna jämförelser - Grundskolan 2016.

Sala placerar sig på plats 144 i SKL:s nationella ranking över skolresultat. Det gör Sala kommun till den bästa skolkommunen i Västmanland.

För att placera sig bra i rankingen behövs både goda faktiska resultat och bra resultat med hänsyn till elevernas olika förutsättningar. Elevsammansättningen skiljer sig åt mellan kommunerna och för att ta hänsyn till dessa skillnader har SKL kompletterat alla faktiska resultat med modellberäknade värden som visar kommunens resultat i relation till elevsammansättningen.
Sex olika nyckeltal har använts för att komma fram till det slutliga värdet. Faktorerna som har jämförts är:

1. Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.
2. Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde.
3. Genomsnittligt meritvärde för elever i årskurs 9.
4. Genomsnittligt meritvärde för elever i årskurs 9, avvikelse från modellberäknat värde.
5. Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.
6. Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde.

I Sala var det 77 procent av eleverna i årskurs 9 som nådde kunskapskraven i alla ämnen 2016. Medel för hela Sverige var 75,9. När det gäller det genomsnittliga meritvärdet hamnar Sala på 223,8 medan medel i Sverige är 223,9. 87 procent av eleverna var behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. 87 procent var även medel för riket.

Så placerade sig Västmanlands kommuner i Öppna jämförelser - Grundskolan 2016 (totalranking inom parentes)

1. Sala (144)
2. Arboga (177)
3. Köping (197)
4. Surahammar (202)
5. Västerås (215)
6. Kungsör (221)
7. Hallstahammar (261)
8. Norberg (268)
9. Fagersta (282)
10. Skinnskatteberg (289)
 

Relaterade tjänster