StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningAnhöriga uppmärksammas med egen vecka
Nyhet
Publicerad 2016-09-28
Uppdaterad 2018-04-06 11:15

I september fyllde Anhörigcentrum i Sala ett år. För att uppmärksamma sitt eget arbete och alla som vårdar och stöttar sina anhöriga anordnas nu för första gången Anhörigveckan.

Bild på Veronica Forssberg på Anhörigcentrum i Sala.
Veronica Forssberg på Anhörigcentrum i Sala.- Det skulle kosta stat och kommuner åtskilliga miljarder om inte anhöriga stöttade och vårdade. Vi vill uppmärksamma alla som gör denna fantastiska insats och samtidigt tala om att vi finns här som ett stöd för dem, säger Veronica Forssberg på Anhörigcentrum.
Anhörigcentrum har ljusa, nyrenoverade lokaler på Kaplanen. Hit är alla som på något sätt vårdar eller tar hand om sina anhöriga välkomna.
- Det är svårt för oss att hitta anhöriga. Många som vårdar sin make eller maka, syskon eller barn tycker bara att de gör vad som förväntas av dem. De förstår inte alltid vilken insats de gör. Det är många gånger oerhört tungt och slitsamt och det är lätt för de anhöriga att glömma bort sig själva och sin egen hälsa. De ser inte sitt behov förrän det är försent. Vi vill visa att vi finns här och att vi med hjälp av information, samtal, stödinsatser och träffar kan hjälpa och stötta i vardagen, säger Veronica Forssberg.

En annan service som många inte känner till är anhörigstödjarna som också är kopplade till Anhörigcentrum. De går in och hjälper till när anhöriga behöver avlastning.
- Det kan handla om att du som anhörig exempelvis behöver göra läkarbesök, gå någon kurs eller kanske bara umgås med vänner. Som anhörig är det väldigt viktigt att hämta kraft och energi från annat håll för att orka, säger Veronica Forssberg.

Under Anhörigveckan 3-7 oktober ordnar Anhörigcentrum i samarbete med Föreningarnas Hus, studieförbundet Vuxenskolan och Träffpunkten Kaplanen en rad föreläsningar med varierande teman. Ämnen som kommer att tas upp är bland annat åldrande och mediciner, psykisk ohälsa och demenssjukdomar. Det blir också öppet hus på Anhörigcentrum och Träffpunkten den 7 oktober. Då finns det möjlighet att träffa kommunens biståndshandläggare, rehabteamet och hjälpmedelscentrum. Program för dagen finns att hämta på Medborgarkontoret, biblioteket och Träffpunkten.
- Vi hoppas att många tar chansen att besöka vår verksamhet under veckan och se vilken hjälp vi kan ge i vardagen. Alla anhörigvårdare är ovärderliga och vi vill med denna vecka verkligen uppmärksamma deras roll och arbete, säger Veronica Forssberg.

 

Kontakt: Veronica Forssberg, veronica.forssberg@sala.se, 0224-74 90 17