StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningFörsta spadtaget för ett nytt LSS-boende
Pressmeddelande
Publicerad 2016-08-18
Uppdaterad 2016-08-18 11:06

Den 17 augusti är det dags för första spadtaget, för ett nytt LSS-boende på Josefsdalsvägen. Det är Tekniska kontorets fastighetsenhet som bygger sex stycken lägenheter åt Vård och omsorg, Sala kommun. Lägenheterna beräknas vara färdigställda under våren 2017.

Varje lägenhet kommer att vara 53m², utöver det så kommer boendet också att innehålla ett gemensamhetsrum, tvättstuga och lokaler för personalen. Boendet uppförs i samarbetsformen partnering som är en strukturerad projektform i byggbranschen, där byggherren, entreprenörerna, konsulterna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. Totalentreprenören Byggpartner i Dalarna AB, har tillsammans med kommunen knutit till sig de entreprenörer och konsulter som behövs för att ro projektet i hamn.

Ett LSS-boende är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som innebär en bostad som är anpassad för personer med fysiska, intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar. Till exempel kan personer med utvecklingsstörning, autism, hjärnskada eller rörelsehinder bo i ett LSS-boende. Målet med boendet är att funktionsnedsatta människor, med stöd av personal, ska kunna leva och bo mer självständigt än de annars hade kunnat göra. 

Dag: onsdag 17 augusti
Tid: 10.00
Var: Josefsdalsvägen, Sala
Vad: första spadtaget tas för nytt LSS-boende
Medverkande: Carola Gunnarsson, kommunalråd (C), Ulrika Spårebo, oppositionsledare (S), Christer Eriksson, ordförande Vård och omsorgsnämnden (C)
Kontaktperson: Victoria Holmgren, kommunikatör Informationsenheten, Sala kommun, 0224-74 78 08

Mer information

Relaterade tjänster