Pressmeddelande
Publicerad 2016-09-05
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Nu lanserar Sala kommun nya sala.se. Precis som tidigare är sala.se en prioriterad kanal för kommunikation och självservice mellan medborgare och kommunen. Den stora skillnaden är att nya sala.se nu ska vara ännu lättare för medborgarna att använda.

Meningen är att den nya webbplatsen ska förenkla vardagen för alla kommunens medborgare och ge högre kvalitet och effektivitet i kommunens verksamhet. Nya sala.se sätter medborgarna i centrum och deras behov är det centrala för den service hemsidan ska förmedla.

Medborgare ska på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med, ta del av information och sköta sina ärenden med kommunen via sala.se. På den nya webben är det också ett starkare fokus på självservice som ska vara den naturliga ingången för den som har någon form av ärende hos kommunen.

”Den nya webben är byggd för framtiden och är anpassad för nutida och framtida teknik och behov. Utgångspunkten är att den ska vara ett modernt och effektivt stöd för kommunens uppgift som den lokala leverantören av samhällstjänster. Nya sala.se ska fungera som en länk mellan medborgaren och kommunen för att förmedla alla de tjänster som kommunen erbjuder så enkelt och effektivt som möjligt”, säger Pelle Johansson, informationssekreterare på Sala kommun.

Just nu finns också funktionen Tyck till! på nya webben. Medborgarnas synpunkter är viktiga och ett mått på hur väl hemsidan tjänar deras behov. Därför uppmuntrar Sala kommun just nu användarna att tycka till och komma med synpunkter och förbättringsförslag till den nya webben.

”Samtliga synpunkter sparas och kommer att utvärderas både löpande och samlat. De är mycket viktiga i vår strävan efter att få en så service- och användarvänlig webb som möjligt, säger Pelle Johansson.”

Mer information

För mer info om nya sala.se kontakta informationssekreterare Pelle Johansson, 0224-74 78 09