StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2024-01-24
Sammanträde
Publicerad 2024-01-17
Uppdaterad 2024-01-29 14:02
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten