StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2024-03-27
Sammanträde
Publicerad 2024-01-18
Uppdaterad 2024-04-02 16:14
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten