Sammanträde
Publicerad 2022-02-23
Uppdaterad 2022-03-04 14:12
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 09.00 i Gustaf Adolfsalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan. Under perioden 2022-01-12 till och med 2022-06-30 är sammanträdena stängda på grund av rådande coronapandemi.

Kallelse och protokoll