Sammanträde
Publicerad 2022-05-18
Uppdaterad 2023-01-19 11:11
Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården och har därvid ansvaret för Individ- och familjeomsorg, samordning av alkohol- och drogfrågor, äldreomsorg, jämte kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård och stöd och service enligt LSS till vissa personer med funktionsnedsättning. Nämnden har sju ledamöter. Vård- och omsorgsnämndens sammanträden är stängda för allmänheten tillsvidare med hänvisning till pågående coronapandemi.