StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2021-01-20
Sammanträde
Publicerad 2021-01-05
Uppdaterad 2021-01-22 11:23
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll