StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2018-01-30
Sammanträde

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-01-30

Publicerad 2018-01-24
Uppdaterad 2018-02-01 11:12
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder två till tre gånger per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll