Sammanträde
Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2023-01-19 11:11
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för myndighetsutövning och ärenden inom det sociala området. Nämnden har sju ledamöter. Sammanträdet är öppet för allmänheten.