Sammanträde
Publicerad 2017-07-27
Uppdaterad 2017-07-27 15:04
Normalt sammanträder kommunfullmäktige kl 19.00 i Ekebyskolans aula, men ett par gånger om året sammanträder fullmäktige på annan ort i kommunen. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Kallelse och protokoll

Ärenden