StartFiske
Informationstjänst
Publicerad 2017-06-08
Uppdaterad 2024-05-07 13:50

Med ett fiskekort får du tillgång till alla de tolv sjöar som ingår i Sala fiskevårdsförening. Fiskekort finns för dig som bara vill fiska under ett dygn, för dig som vill kunna fiska under en hel vecka eller för dig som vill kunna fiska hela året runt.

Sjöar som ingår i Sala Fiskevårdsförening

Med fiskekort kan du fiska i alla de sjöar där Sala fiskevårdsförening har skötselansvar:

Ekeby dammar - Under oktober 2023 genomfördes ett provfiske i Ekeby dammar. Proverna visade att halterna av kvicksilver i fisken var strax över gränsvärdet för vad Livsmedelsverket rekommenderar, om du ska äta fisken.

Fiskekort och priser

  • Dygnskort för sjöar utom Järndammen: 50 kr (24 h)
  • Årskort för dig som är bosatt i Sala kommun: 450 kr (kalenderår) 
  • Dygnskort, Järndammen: 150 kr (24 h)
  • Dygnskort för barn upp till 18 år, Järndammen: 50 kr (24 h)
  • Årskort för barn upp till 18 år, Järndammen: 150 kr (kalenderår)

Barn under 18 år får fiska gratis i målsmans sällskap om denne har fiskekort, med undantag i Järndammen.

Fiske utan fiskekort kan resultera i böter och fiskeövervakaren kan även beslagta din fiskeutrustning.

Köpställen

Försäljare av fiskekort till sjöar i Sala Fiskevårdsförening:

Sala Fiskevårdsförening, Kim Håkansson, Kassör
070-923 99 20