StartOmsorg och hjälpSjukvård och tandvårdAnsvarsfördelning kommun och region
Informationstjänst
Publicerad 2017-07-19
Uppdaterad 2023-01-19 11:14

Region Västmanland och Sala kommun har ett delat ansvar för sjukvården till dig som bor i Sala kommun. Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din vårdcentral. Det är Region Västmanland som ansvarar för sjukvård och behandlingar vid sjukhus och vårdcentraler.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård för personer som:

  • av läkare vid vård- eller hälsocentral eller sjukhus bedöms behöva hemsjukvård, det vill säga sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser i det egna hemmet
  • bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse
  • vistas i dagverksamhet

Hemsjukvården är till för personer som inte själva kan ta sig till sin hälso- eller vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant.

Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser och bedömningen av behov av hemsjukvård.

Ansvaret för hemsjukvård och hembesök inom primärvårdens uppdrag till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå ligger hos kommunerna och omfattar

  • personer 18 år och uppåt
  • alla patientkategorier inom primärvårdsuppdraget oavsett diagnos
  • hela dygnet, årets alla dagar
  • både akuta och planerade besök.

Äldreomsorg
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se