Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2023-01-19 11:14

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag. En del kan du låna av kommunen. Enklare hjälpmedel kan du själv köpa på apotek eller i specialbutiker. Vill du veta mer om hjälpmedel kan du kontakta distriktsarbetsterapeut i primärvården eller kommunens Rehabteam.

Anpassat till dina behov

Hjälpmedel ordineras utifrån dina individuella behov. Det är arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor som bedömer dina behov i samråd med dig.

Hjälpmedel kan oftast lånas ut kostnadsfritt, men bedömningen av hjälpmedelsbehovet debiteras enligt taxan för hemsjukvård.

För att underlätta vid förflyttningar, lägesändring i säng, personlig vård med mera kan du behöva ett hjälpmedel. Det finns också hjälpmedel som kan hjälpa dig att komma ihåg viktiga saker i hemmet som exempelvis medicinpåminnare.

Det finns olika former av trygghetslarm som också kan vara ett stöd.

Det finns flera olika privata aktörer som säljer hjälpmedel. Många har försäljning av hjälpmedel online som du kan beställa och få levererade till ditt hem.