Informationstjänst
Publicerad 2016-10-12
Uppdaterad 2023-02-14 13:11

Bouppteckning är det tillfälle då de personer som har rätt till arv träffas för att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder som de var på dödsdagen. Enligt Ärvdabalkens bestämmelser kan dödsboanmälan i vissa fall ersätta en bouppteckning.

Bouppteckning

När en person avlider ska en bouppteckning göras. Denna ska visa dödsboets ekonomi. Bouppteckning är den handling som dödsboet ska lämna till Skatteverket för registrering.

Bouppteckningen ska göras inom tre månader från dödsdagen och lämnas till skatteverket. På skatteverket kan du få blanketter och mer information om vad en bouppteckning innebär.

Du kan göra bouppteckningen på egen hand eller välja att ta hjälp av en begravningsbyrå eller annan juridiskt kunnig person.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan gäller om dödsboets (den avlidnes) tillgångar bara räcker till kostnader för begravning och övriga utgifter i samband med dödsfallet – under förutsättning att fast egendom eller tomträtt inte ingår i dödsboets tillgångar.

Du ska skicka in en begäran om dödsboanmälan så fort som möjligt efter dödsfallet.

Dödsboanmälan görs av kommunen till Skatteverket. Särskild handläggare finns inom Socialtjänsten för denna uppgift (se Kontakter).

Viktigt att tänka på:

  • Du ska inte röra dödsboets tillgångar. De ska i första hand användas till att betala begravningen.
  • Betala inga räkningar och stoppa autogirobetalningar om sådana finns.

Undantag

Du kan inte göra en dödsboanmälan om det krävs en mer omfattande utredning av dödsboet.