Informationstjänst
Publicerad 2016-07-15
Uppdaterad 2023-02-14 13:09

Svenska kyrkan har som uppdrag att sköta begravningar för alla invånare. Det gäller oavsett om man är medlem i kyrkan eller inte. Därför tar de ut begravningsavgift av alla medborgare, även om du inte är medlem i Svenska kyrkan.

Processen

När en församling inom Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och någon som inte tillhör Svenska kyrkan ska begravas, ska begravningsombudet granska att församlingen beaktar de särskilda intressen som kan finnas när det gäller personer som tillhör en annan kyrka eller religion.

Verksamhetsområdet för ett ombud omfattar församlingarna inom en kommun. Det är Länsstyrelsen i Västmanland som förordnar begravningsombud.

I begravningsavgiften ingår det rätt till:

  • gravplats,
  • gravsättning, 
  • kremering, 
  • diverse transporter,
  • lokal för begravningsceremonin.

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan så har du inte rätt till en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Då kan en begravningsförrättare hålla i begravningsceremonin.

Relaterade tjänster