StartLekplatser
Informationstjänst

Lekplatser

Publicerad 2019-10-03
Uppdaterad 2019-10-03 13:41
Det finns tjugosju lekplatser i stadens bostadsområden och i orterna utanför Sala. Barn och vuxna besöker gärna lekplatserna för lek och samvaro. Kommunens största lekplats finns i Stadsparken och här finns lekutrustning för blandade åldrar. Du känner igen kommunens lekplatser på att de har en skylt med bland annat kommunens kontaktuppgifter.
Bild från Stora lekplatsen i Stadsparken. På bilden syns en liten järnvägsstation.
Bild från Stora lekplatsen i Stadsparken. På bilden syns en liten järnvägsstation.

 

 • Aspens lekplats

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 08:52

  Vid Aspens lekplats finns en klätterställning med rutschkana, en bollplan och en gungställning.

 • Broddbo lekplats

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 08:51

  Broddbo lekplats är nyanlagd 2016 och har temat småkryp. Här finns exempelvis en rutschkana, en klätterställning och en grill. På lekplatsen finns flera slänter som möjliggör pulkaåkning vintertid.

 • Emmylunds lekplats

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 08:50

  Emmylunds lek har upprustats under 2019. Temat på parken är hämtat från gungdjuret i parken som föreställer en kålmask. I parken finns en gungställning och en sandlåda.

 • Fläderns lekplats

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-03 13:38

  Lekplatsen har temat bondgård och här finns bland annat en lekstuga, trädjur och en rutschkana. Fläderns lekplats ligger något gömd mellan buskagen som också kan vara en lekmiljö. På lekplatsen fin...

 • Glimmerns lekplats

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 08:48

  På Glimmerns lekplats finns en gungställning och en bollplan. På de flertal kullarna kan de mindre barnen åka pulka vintertid.

 • Hagabergs lekplats

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-03 13:39

  I Hagabergsparken finns en lekmiljö som passar flera åldrar. Lekplatsen här har temat dinosaurie och i sanden går det att gräva fram ett skelett. Hagabergs lekplats är upprustad under 2017. Här fin...

 • Hedåkers lekplats

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 08:47

  Hedåkers lekplats har bland annat en gräsplan, en klätterställning och en sandlåda.

 • Jakobsdals lekplats

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 08:45

  Jakobsdals lekplats passar de yngre barnen. Här finns bland annat ett lekhus, en gungställning och en sandlåda.

 • Kumla lekplats

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 08:45

  Kumlas lekplats har temat flygplats och är upprustad 2017. På lekplatsen finns bland annat en klätterställning, en lekkarusell, en sandlåda och en grillplats.

 • Kungsängens lekplats

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 08:43

  En något större lekplats med bland annat en borg, kompisgunga och gungbräda. Kungsängens lekplats passar barn i flera åldrar. Senast kompletterades lekplatsen under 2018 och temat här är riddare.

 • Mamres stora lekplats

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 08:33

  Vid Mamres lekplats finns en hinderbana, rutschkana och gungställning. Lekplatsen har temat trafik och är nyanlagd 2015. Trafikskyltar och asfalterade vägar inbjuder till cykellek.

 • Mångatans lekplats

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 08:32

  Mångatans lekplats ligger granne med skogen. Här finns bland annat en trampkarusell, en linbana och en gungställning.

 • Möklinta lekplats

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 08:31

  I närheten av Gammelgården i Möklinta finns en lekplats som är nyanlagd 2013 med gungor, ruschkana, klätterställning, sandlåda, lekhus, vindskydd och grill.

 • Norrbergs lekplats

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 11:25

  I Norrberg finns en lekplats med gungställning, polisbil, sandlåda och klätterställning. Lekplatsen är nyanlagd 2019 och har temat tjuv och polis.

 • Persdals lekplats

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 08:30

  En lekplats som lämpar sig för de mindre barnen. Här finns bland annat sandlåda, gungställning och en klätterställning. Persdals lekplats är nyanlagd 2014 och har temat sagor.

 • Ransta lekplats, Hedboplan

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-09-24 08:39

  Lekplatsen har en bollplan (grus).

 • Ransta lekplats, Kvarngärdet

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 08:28

  Lekplatsen är anlagd 2009. Här finns gungdjur, en sandlåda, lekhus och stenar att leka mellan.

 • Ransta lekplats, Österby

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 08:25

  Lekplatsen är nyanlagd under 2017 och har fått ett sagotema. En gräsplan, en klätterställning och en rutschkana är exempel på vad som inbjuder till lek på Österbys lekplats.

 • Rosshyttans lekplats

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 08:23

  Rosshyttans lekplats är upprustad 2014. Här finns gungdjur, gungställning och grusplan.

 • Salbohed lekplats, Soldatvägen

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 08:18

  På Soldatvägens lekplats finns bland annat ett gungdjur, en klätterställning och en sandlåda. Den senaste uppdateringen av lekplatsen gjordes 2014 med en ny gungställning.

 • Salbohed Östergårdsvägens lekplats

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 08:03

  En liten lekplats med möjlighet till sandlådelek och enklare gungning.

 • Skuggans lekplats

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-09-30 15:16

  Skuggans lekplats är omgjord under 2016 och har därmed fått ett sjörövar-tema. På lekplatsen finns en gungställning, en sandlåda och en klätterställning.

 • Stora lekparken i Stadsparken

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 07:59

  Salas största lekplats finns i stadsparken. Det är en utflyktslekplats med en bredd av lekutrustning som passar olika barn. Lekparken är nyanlagd 2016 och därmed finns parkeringsmöjligheter, toalet...

 • Svanens lekplats

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 07:58

  Svanens lekplats är senast upprustad under 2019. På lekplatsen finns exempelvis ett sandbakbord, en lekställning för de mindre barnen och en gungställning.

 • Sätra Brunns lekplats, Furuvägen

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 07:56

  På Sätra Brunns lekplats finns bland annat en gungställning, en sandlåda och en klätterställning för de mindre barnen. Lekplatsen ligger skogsnära.

 • Västerfärnebo lekplats, Krokvägen

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 07:54

  På denna lekplats finns en rutschkana, en sandlåda, en gungbräda och en gungställning. Kompletteringar har gjorts på lekplatsen under 2019.

 • Västerfärnebo lekplats, torget

  Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 07:50

  Vid torget i Västerfärnebo finns en liten lekplats med bland annat en kompisgunga. Lekplatsen har ett indian-tema och är senast upprustad 2019.