Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2021-01-11 09:16
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Miljöenhetens arbete med hälsoskydd går ut på att förebygga och undanröja risken för olägenhet för människors hälsa och för miljön. Under hälsoskyddet ligger tillsynen av inomhusmiljön i offentliga lokaler såsom skolor, förskolor och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygienisk behandling och lokaler för uthyrning.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se