Informationstjänst
Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2021-01-11 09:14
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

En offentlig lokal är en lokal som är öppen för allmänheten. Om du vill starta en verksamhet i en offentlig lokal, eller redan har en sådan verksamhet, så finns det ett antal tjänster du behöver känna till och använda för att din verksamhet ska vara godkänd. Vilka tjänster som berör dig beror på din verksamhet.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se