Informationstjänst
Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2021-05-03 16:13
Sala kommun, Kart/mät

Enhet kart/mät ansvarar för att adresser sätts på byggnader där folk bor eller bedriver någon form av verksamhet i kommunen. Beslut om nya namn tas i kommunstyrelsen.