Informationstjänst
Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2022-09-20 09:17

Grovsopor lämnar du till återvinningscentralen Återbruket-Returen.

Miljöstation Omstart för anslutna hushåll

Miljöstation Omstart med samtliga fraktioner utom grovsopor. Hushåll som är anslutna till en Omstart (miljöstation) har ingen avfallshämtning, utan sorterar och lämnar alla sina sopor och förpackningsmaterial här. Om du har en Omstart (miljöstation) i närheten så kan du ansluta dig genom att kontakta VafabMiljö, tfn 021-39 35 00.

Broddbo

 • Omstart Broddbo Norra, länsväg 830 till Möklinta
 • Omstart Broddbo Södra, Broddbovägen

Grällsta

 • Omstart Grällsta

Gullvalla

 • Omstart Gullvalla

Hedåker

 • Omstart Hedåker, Jordbrovägen

Jugansbo

 • Omstart Jugansbo, vid Rolands såg o hyvleri

Kila

 • Omstart Kila, Lindgårdsvägen

Kumla

 • Omstart Kumla, Bivägen

Möklinta

 • Omstart Möklinta Norra, Sportvägen
 • Omstart Möklinta Södra, Bygdegårdsvägen

Ransta

 • Omstart Hebo, Hebovägen
 • Omstart Österby, Stationsvägen
 • Omstart Västerby, länsväg 726
 • Omstart Ranstaaffären, Kärrbäcksbovägen
 • Omstart, Ranstaby

Sala

 • Omstart Aspen, Aspgatan
 • Omstart Ekeby, Drottninggatan
 • Omstart Emmylund, Emmylundsgatan
 • Omstart Färgaren, Gillegatan
 • Omstart Hagaberg Norra, Åshagsgatan
 • Omstart Hagaberg Södra, Bronäsgatan
 • Omstart Jakobsdal, Myntgatan
 • Omstart Malmrakan Västra, Staafgatan
 • Omstart Malmrakan Östra, Nordstedtsgatan
 • Omstart Mamre, Hyttvägen
 • Omstart Norrberg, Långgatan
 • Omstart Norrmalm Norra, Spångatan
 • Omstart Norrmalm Södra, Hyttvägen
 • Omstart Persdal, Ljunggatan
 • Omstart Silogatan, Silogatan (SJ-parkeringen)
 • Omstart Skuggan 1, Banelundsgatan
 • Omstart Skuggan 2, Floragatan
 • Omstart Skuggan 3, Skugganvägen
 • Omstart Stampers, Stampersvägen
 • Omstart Turbo, Gruvvägen
 • Omstart Åkra, Berggatan
 • Omstart Ängshagen, Vintergatan
 • Kungsängen, Östra Tulegatan

Saladamm

 • Omstart, Åbyvägen

Salbohed

 • Omstart, Kopparbergsvägen

Sätrabrunn

 • Omstart, Kvarnbacksvägen

Varmsätra

 • Omstart Varmsätra

Västerfärnebo

 • Omstart, Norbergsvägen

Övriga miljöstationer

Miljöstation med samtliga fraktioner utom deponi, kompost och grovsopor. Hushåll som inte är anslutna till någon miljöstation, kan lämna återvinningsbart material, dvs förpackningar.

Sala

 • Brunnsgatan
 • Centrum, Kungsgatan/Kålgårdsgatan
 • Måns Olsvägen
 • F.d. Rätt Pris, Gymnasiegatan
 • SJ:s parkering, Silogatan