StartNäringsliv och arbeteUpphandling och inköpOffentlig upphandling i Sala kommun
Informationstjänst
Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2019-01-17 10:48

Sala kommun är en upphandlande myndighet, vilket innebär att vi måste följa den lagstiftning som gäller när vi ska upphandla varor och tjänster för kommunens behov.

Sala kommun handlar varor och tjänster för många miljoner kronor per år. Våra inköp innefattar varor, tjänster och entreprenader inom en mängd branscher i små som stora volymer. Hur Sala kommun arbetar med upphandling följer av vår Upphandlingspolicy och Riktlinjer för upphandling. Vi upphandlar allt som kommunen har behov av så som exempelvis livsmedel, bygg- och anläggningstjänster, skolskjutsar och arbetskläder.

För att garantera att skattebetalarnas pengar används på det mest effektiva sättet finns regler för hur vi på Sala kommun gör våra upphandlingar och inköp, främst styrs vi av Lagen om offentlig upphandling (LOU). För oss är det viktigt att skapa konkurrens och ge alla leverantörer en chans att vara med och leverera till oss.

För dig som företagare finns det stora affärsmöjligheter som leverantör till offentlig sektor i Sverige omsätter det offentlig upphandling cirka 700 miljarder kronor. Genom att öka ditt företags kompetens inom offentlig upphandling, ökar du möjligheterna för ditt företag att växa inom en marknad som påverkar samhällsekonomin såväl lokalt/regionalt som nationellt och inom EU.

 

Relaterade tjänster