Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2021-01-22 14:12

Upphandlingsfunktionen är en resurs- och servicefunktion till kommunstyrelsens förvaltning för upphandling och administrativ hantering av inköp.

Kommunens mål

Det övergripande målet med kommunens upphandlingsverksamhet är att åstadkomma en effektiv upphandlingsprocess som - inom ramen för gällande lagar samt av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut - skapar den för kommunen förmånligaste affären utifrån ställda krav och kriterier.

Målet med kommunens riktlinje är att ge de inom kommunens organisation som kommer i kontakt med upphandling förutsättningar och stöd att uppnå och följa de tagna besluten. Riktlinjen ska ge vägledning till hur anställda och förtroendevalda ska agera när det gäller upphandling och inköp.

Denna riktlinje syftar till att konkretisera upprättad upphandlingspolicy