Informationstjänst
Publicerad 2016-04-07
Uppdaterad 2018-06-29 08:58

Bostäder, skolor och lokaler ska ha en tillfredsställande inomhusmiljö. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har en viktig roll för att uppfylla detta mål.

Kommunen är tillsynsmyndighet och ser till att regler om OVK följs. I byggnader med dålig och ineffektiv ventilation blir de föroreningar som bildas kvar inomhus. Dessutom kan för höga nivåer av luftfuktighet uppkomma.

Sala kommun
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se

Relaterade länkar