StartSanering av PCB
Informationstjänst
Publicerad 2022-08-31
Uppdaterad 2023-01-27 08:48
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

PCB är farligt för miljön och människors hälsa. Det användes tidigare i byggnadsmaterial men är förbjudet sedan 1970-talet. PCB läcker fortfarande ut från exempelvis fog- och golvmassor i byggnader där det användes.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se

Relaterade länkar

Relaterade tjänster