StartBefolkning, arbete, byggande
Informationstjänst

Befolkning, arbete, byggande

Publicerad 2017-08-18
Uppdaterad 2020-02-20 12:42
Kommunfakta och löpande befolkningsstatistik för Sala kommun.

Sala kommuns folkmängd = 22 894 personer

(SCB 2019-12-31)

Senaste befolkningsrapport i sammandrag

Sala kommuns folkmängd ökade med 78 personer under 2019 och var vid årsskiftet 22 894 personer.

  • Födda. Under 2019 föddes det 202 personer, som kan jämföras med 216 personer under 2018.
  • Avlidna. Antalet personer som avled under 2019 var 254 personer som kan jämföras med 272 personer under 2018.
  • Inflyttade. Antal personer som flyttade in till kommunen under 2019 var 1 116, vilket kan jämföras med 1 221 personer under 2018.
  • Utflyttade. Antalet utflyttande från kommunen var 990 personer under de tre första kvartalen att jämföra med 980 personer under 2018. 
Statistiska centralbyrån levererar kvartalsvis statistik över befolkningsutvecklingen i kommunen. Rapporterna för innevarande och närmast föregående år hittar du här på sidan som nedladdningsbara excelfiler.

Befolkningsutveckling

Diagram befolkningsutveckling
Befolkningsutveckling Sala kommun 2008–2019

 

Kommunfakta - Municipal facts - Kommunendaten

SCB Kommunfakta för Sala kommun framställs årsvis av Statistiska centralbyrån och innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. 

Statistics Sweden's Municipal Facts provide general information about the municipality and its inhabitants. 

Statistiken Die schwedischen Gemeindedaten liefern allgemeine Informationen über die Gemeinde und ihre Einwohner. 

Relaterade kategorier