StartBefolkning, arbete, byggande
Informationstjänst
Publicerad 2017-08-18
Uppdaterad 2021-04-27 09:54

Kommunfakta och löpande befolkningsstatistik för Sala kommun.

Sala kommuns folkmängd = 22 867 personer

(SCB 2020-12-31)

Senaste befolkningsrapport i sammandrag

Sala kommuns folkmängd minskade med 27 personer under 2020 och var vid årsskiftet 22 867 personer.

  • Födda. Under 2020 föddes det 182 personer, som kan jämföras med 202 personer under 2019.
  • Avlidna. Antalet personer som avled under 2020 var 280 personer som kan jämföras med 254 personer under 2019.
  • Inflyttade. Antal personer som flyttade in till kommunen under 2020 var 1 119, vilket kan jämföras med 1 116 personer under 2019.
  • Utflyttade. Antalet utflyttande från kommunen var 1 053 personer under 2020 att jämföra med 990 personer under 2019. 
Statistiska centralbyrån levererar kvartalsvis statistik över befolkningsutvecklingen i kommunen. Rapporterna för innevarande och närmast föregående år hittar du här på sidan som nedladdningsbara excelfiler.

Befolkningsutveckling

Diagram befolkningsutveckling
Befolkningsutveckling Sala kommun 2008–2020

 

Kommunfakta - Municipal facts - Kommunendaten

SCB Kommunfakta för Sala kommun framställs årsvis av Statistiska centralbyrån och innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. 

Statistics Sweden's Municipal Facts provide general information about the municipality and its inhabitants. 

Statistiken Die schwedischen Gemeindedaten liefern allgemeine Informationen über die Gemeinde und ihre Einwohner. 

Relaterade kategorier