StartSynpunkter och klagomålSynpunkter och klagomål
Informationstjänst
Publicerad 2019-02-15
Uppdaterad 2022-11-29 15:27

Sala kommun vill bli ännu bättre på att ge dig service av hög kvalitet. Dina synpunkter på kommunens verksamheter och tjänster är därför viktiga bidrag när vi utvecklar och förbättrar våra tjänster.

Befintlig verksamhet/service
Om du har synpunkter på en befintlig verksamhet eller service ska du i första hand kontakta ansvarig chef för verksamheten alternativt ansvarig handläggare för tjänsten
Ny verksamhet/service
Om du vill föreslå en ny verksamhet eller saknar service inom något verksamhetsområde ska du i första hand kontakta dina politiker som fattar beslut om vilken verksamhet kommunen ska bedriva

Sedan 2003 har du som är folkbokförd i Sala kommun även möjlighet att lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige.

Felanmälan - samhällsteknik

Felanmälan av kommunala anläggningar och tekniska tjänster. 
(Gator, vägar. Vatten och avlopp. Renhållning/sophämtning. Kommunala fastigheter)

Bygga och bo

Synpunkter på detaljplaner som är ute på samråd och granskning.

Tjänster för att lämna synpunkter och klagomål