Informationstjänst
Publicerad 2016-08-30
Uppdaterad 2023-02-17 11:38

Att en allmän handling är sekretessbelagd innebär att den är hemlig och att du inte har rätt att få ta del av den. Om en handling är allmän kan den ändå vara undantagen från offentlighet genom bestämmelser i sekretesslagen.

Syftet med det kan vara att skydda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Det är vad som anges i sekretesslagen som avgör om en handling är hemlig eller inte. I de fall som det måste avgöras om en sekretessbelagd handling kan lämnas ut kan du inte längre ta del av handlingen anonymt.