StartAfrikansk svinpest
Informationstjänst
Publicerad 2023-09-07
Uppdaterad 2023-12-07 11:46
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta och Norbergs kommuner i Västman­lands län.

Afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta och Norbergs kommuner i Västman­lands län. I den smittade zonen finns regler som du ska följa för att hindra smitt­spridning. Afrikansk svin­pest är en smitt­sam och dödlig sjuk­dom som drabbar vild­svin och grisar men inte människor eller andra djur­slag.

Om Afrikansk svinpest

Afrikansk svin­pest är en smitt­sam och dödlig sjuk­dom som drabbar vild­svin och grisar men inte människor eller andra djur­slag.

Samlad information om afrikansk svinpest (Jordbruksverket)

Frågor och svar om afrikansk svinpest

SVA har samlat svar på en rad vanliga frågor om afrikansk svinpest.

Frågor och svar (Jordbruksverket)

Frågor och svar om afrikansk svinpest (SVA)

Informationsmöten

Inspelade informationsmöten

Inspelad informationsträff - Fagersta 14/11-2023

Inspelat informations- och dialogmöte - Västerfärnebo 4/10-2023

Med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest hölls ett informations- och dialogmöte i Västerfärnebo den 4 oktober.

Inspelat informationsmöte - Norberg 12/9-2023

Med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest hölls ett informationsmöte i Norberg den 12 september.

Inspelat informationsmöte - Fagersta 11/9-2023

Med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest hölls ett informationsmöte i Fagersta den 11 september.

Känner du oro eller nedstämdhet?

Det finns stöd att få för dig som känner oro.

För barn och unga som känner oro

Kontakt

Jordbruksverket, kontakta Jordbruksverket

SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, sva@sva.se, 018-67 40 00

Jordbruksverket
0771‑223 223
SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt
018-67 40 00 sva@sva.se