StartAfrikansk svinpest
Informationstjänst
Publicerad 2023-09-07
Uppdaterad 2023-09-29 08:10
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta och Norbergs kommuner i Västman­lands län.

Den 7 september 2023 har Jordbruksverket tagit beslut om att fastställa en smittad zon. En del av Sala kommun ingår i restriktionszonen, för exakt utbredning se Jordbruksverkets karta för smittad zon. I den smittade zonen finns regler som du ska följa för att hindra smitt­spridning.

Informations- och dialogmöte 4 oktober

Sala kommun bjuder in dig som företagare till informations- och dialogmöte med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest.

Informations- och dialogmöte med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest

Om Afrikansk svinpest

Afrikansk svin­pest är en smitt­sam och dödlig sjuk­dom som drabbar vild­svin och grisar men inte människor eller andra djur­slag.

Samlad information om afrikansk svinpest (Jordbruksverket)

Inspelat informationsmöte - Fagersta 11/9

Med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest hölls ett informationsmöte i Fagersta den 11 september.

Länk till inspelningen (Fagersta 11/9)

Inspelat informationsmöte - Norberg 12/9

Med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest hölls ett informationsmöte i Norberg den 12 september.

Länk till inspelningen (Norberg 12/9)

Frågor och svar om afrikansk svinpest

SVA har samlat svar på en rad vanliga frågor om afrikansk svinpest.

Frågor och svar (Jordbruksverket)

Frågor och svar om afrikansk svinpest (SVA)

Känner du oro eller nedstämdhet?

Det finns stöd att få för dig som känner oro.

För barn och unga som känner oro

Kontakt

Jordbruksverket, kontakta Jordbruksverket

SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, sva@sva.se, 018-67 40 00

Jordbruksverket
0771‑223 223
SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt
018-67 40 00 sva@sva.se