Informationstjänst
Publicerad 2023-05-09
Uppdaterad 2024-05-13 09:27

I Sala finns tre heltidsanställda fältassistenter. Fältgruppen arbetar uppsökande och trygghetsskapande i ungdomsmiljöer. På den här sidan hittar du information om vad fältgruppen arbetar med men också ett antal kontaktuppgifter som du som ungdom kan ha nytta av när du behöver stöd, råd, hjälp eller support av en vuxen eller en kompis. Tveka inte att höra av dig!

Fältgruppen

Fältgruppen finns för dig som är mellan 10 och 20 år. Vi rör oss på skolor, fritidsgårdar, i stan eller på andra platser där ungdomar är. Det gör vi för att ungdomar ska ha det så bra som möjligt. Du har säkert sett oss någon gång! Känner du att du vill prata av dig kan du gärna vända dig till oss. Vi är här för att lyssna, stötta och hjälpa. Det behöver inte vara några stora problem eller funderingar, vi lyssnar på det du vill prata om. Har du några frågor som vi inte kan besvara, så hjälper vi dig med vart du kan vända dig.

Vi arbetar förebyggande och uppsökande

Fältgruppen arbetar förebyggande och uppsökande bland barn och ungdomar på ungdomarnas olika arenor. Vi samverkar med andra verksamheter och myndigheter såsom skola, fritidsverksamhet, polis och socialtjänst. Fältgruppens uppsökande arbete dagtid sker på skolorna, i syfte att skapa kontakt och vara tillgängliga för samtal. Det uppsökande arbetet på kvällar syftar till att få en lägesbild av situationen i Sala kommun, anordna aktiviteter, vara behjälpliga på olika sätt och skapa trygghet. Fältgruppen har arbetstid både dag, kväll samt helg. Fältgruppen är tillgänglig för ungdomar och vårdnadshavare samt för andra som möter unga.

Högstadieförberedande arbete 

Klass 6

Fältgruppen har som mål att besöka och träffa 6:e klassarna varje år för att bygga en relation inför högstadiet där vi sen kommer att träffa eleverna när de börjar 7:an.

Föräldrasamverkan 

Vuxenvandring 

Vuxna personer som kvällstid vandrar i Sala med syfte att möta ungdomar och skapa trygghet är något som förebygger problem och skapar ett tryggare samhälle. Fältgruppen anordnar vid speciella tillfällen (så som valborg och skolavslutning) vuxenvandring för att öka vuxennärvaron och skapa trygghet bland stadens ungdomar.

Om intresse finns för att skapa en grupp som vuxenvandrar oftare än det Fältgruppen anordnar välkomnar vi det med öppna armar och hjälper er att komma igång med en vuxenvandrargrupp!

”Att vuxna ska bygga jämbördiga relationer till ungdomarna  och därmed få en större insikt i och förståelse för deras situation.  
Att detta i sin tur ska skapa goda förutsättningar för att minska bruket av  alkohol och droger samt gatuvåld, och därigenom göra samhället tryggare för alla.” – Socialstyrelsen 
Om du är intresserad av att veta mer om vad Fältgruppen arbetar med så är du välkommen att höra av dig till oss!

 

Kontaktuppgifter:

Bra info för ungdomar i Sala

Ungdomsmottagningen
Tfn 021-17 62 30
www.umo.se

Tjejjouren i Sala
Tfn 0224-182 89 eller 072- 568 19 93
Instagram: @tjejjour_sala    

BRIS
Tfn 166 111
www.bris.se

Suicide Zero
Tfn 90101
www.suicidezero.se

Socialjouren
Tfn 021- 39 20 66

HBTQ-jouren
Tfn 020-34 13 16

Jourhavande medmänniska   
Tfn 08-702 16 80. Öppet kl. 21.00–06.00     

Jourhavande kompis
Chattforum, vardagar kl.18.00–21.00 och helger kl. 14.00–17.00
www.rkuf.se/fa-hjalp/Jourhavande-kompis/