StartFornlämningar och kulturhistoriska lämningar i Sala
Informationstjänst

Fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i Sala

Publicerad 2019-06-20
Uppdaterad 2019-06-20 13:18
Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Informationen i Fornsök är sökbar för alla.
Med Riksantikvarieämbetets sök- och karttjänst Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sala och Sverige, både på land och i vatten.

Relaterade tjänster