Informationstjänst
Publicerad 2018-08-28
Uppdaterad 2022-10-19 14:07

Sala kommuns kulturplan utgår från kulturpolitiska mål som finns på nationell, regional och lokal nivå och är formad i samtal med kulturaktörer och civilsamhället.

Kulturprogram för Sala kommun 2020-2023

Kulturprogrammet gäller 2020-2023 och utgår från kulturpolitiska mål som finns på nationell, regional och lokal nivå. Sala kommuns kulturprogram är kommunens gemensamma strategiska dokument som ger uttryck för kulturutveckling i Sala kommun.

Kulturprogrammet är avsett att vara ett stöd i det framtida arbetet för såväl förtroendevalda som anställda i kommunen samt stöd i dialogen med Region Västmanland när det gäller utformningen av en ny regional kulturplan och Länskulturinstitutionerna och andra regionala aktörer.

Kulturprogram för Sala kommun 2020-2023

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier