StartKulturprogram
Informationstjänst
Publicerad 2024-02-29
Uppdaterad 2024-02-29 14:38

Sala kommuns kulturplan utgår från kulturpolitiska mål som finns på nationell, regional och lokal nivå och är formad i samtal med kulturaktörer och civilsamhället.

Kulturprogram för Sala kommun 2024-2027

Kulturprogrammet gäller 2024-2027 och utgår från kulturpolitiska mål som finns på nationell, regional och lokal nivå. Sala kommuns kulturprogram är kommunens gemensamma strategiska dokument som ger uttryck för kulturutveckling i Sala kommun.

Kulturprogrammet är avsett att vara ett stöd i det framtida arbetet för såväl förtroendevalda som anställda i kommunen samt stöd i dialogen med Region Västmanland när det gäller utformningen av en ny regional kulturplan och Länskulturinstitutionerna och andra regionala aktörer.

Kulturprogram för Sala kommun 2024-2027

Tidigare kulturprogram

Kulturprogram för Sala kommun 2020-2023

Kulturprogram för Sala kommun 2017-2019

Kulturplan för Sala kommun 2014-2016

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier