Informationstjänst
Publicerad 2018-06-09
Uppdaterad 2020-01-30 14:24

Information om eftersläckning av skogsbrand - främst riktad till fastighetsägare.

När räddningsinsatsen är avslutad övergår ansvaret för eftersläckning och bevakning till fastighetsägaren. Fastighetsägaren är skyldig att eftersläcka och bevaka området tills det är släckt.

Eftersläckning och bevakning av eldhärjat område är oerhört viktig i rådande väderlek. Marken är uttorkad och risk för uppblossande glödbränder är stor.

Gnistor från dessa glödbränder kan sprida sig ut i obrända eller upptorkade partier och där orsaka ny skogsbrand - speciellt vid växlande vindar och ändring av vindriktning. Eftersläckning kan pågå i dagar eller veckor tills området är säkert.

I fastighetsägarens ansvar ligger att noggrant inventera och släcka pågående glödbränder som ofta syns som små rökar. Arbetet är farligt och ska bedrivas med stor försiktighet. Träd vars rötter har brunnit av och torrträd som är delvis rötade kan falla utan ljud, men med stor kraft. Myrstackar och gamla döda liggande träd kan glöda mycket länge liksom utdikade myrmarker.

För eftersläckning kan egen material i form av pumpar, slangar, hackor, spadar och vattenkannor användas. Lämplig skyddsutrustning är kläder som inte innehåller syntetmaterial, hjälm, handskar och munskydd.

Om räddningstjänsten har kapacitet kan fastighetsägaren ofta få hyra material för eftersläckning.

Huvudregeln för eftersläckning är att alla ”rökar” ska vara släckta och därefter ska området bevakas under ytterligare 3-5 dygn.

Mer information

Eftersläckning och bevakning efter skogsbrand (pdf)

Arbete i brandskadad skog (pdf)

Brandskadad skog (pdf)

Sala kommun
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se