Informationstjänst
Publicerad 2020-07-03
Uppdaterad 2020-07-03 13:21

Här nedan kan du läsa vad du som företagare bör tänka på när det kommer till att lämna anbud till Sala kommun

När upphandlingen är annonserad kan kommunikation endast ske via vårt upphandlingssystem Tendsign. Därför är det viktigt att du ställer dina eventuella frågor i god tid genom systemet och att du förbereder ditt anbud noggrant.

Alla företag är välkomna att lämna in anbud till Sala kommun. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att fri konkurrens gäller. Vi behandlar alla på samma sätt, oavsett om anbudsgivaren har varit ramavtalsleverantör tidigare eller deltar i kommunens upphandlingar för första gången.

Checklista för dig som lämnar anbud

  • Ställ skriftliga frågor i ett tidigt skede vid funderingar eller synpunkter på förfrågningsunderlaget.
  • Kontrollera att den information som begärts verkligen finns med i ditt anbud
  • Undvik att lämna information som inte efterfrågats, undvik att lämna egna bilagor som inte uttryckligen efterfrågats.
  • Tänk på att reservationer i anbud är svåra att hantera inom ramen för LOU och kan medföra ett anbudet måste förkastas
  • Gå igenom samtliga ska-krav i upphandlingen och se till att de uppfylls. Svara på alla frågor som ställs.
  • Vi kan inte hantera för sent inkomna anbud. Lämna alltid in anbuden i god tid.

Anbudsskola

Upphandlingsmyndigheten i Sverige har tagit fram en utbildningsserie i två delar där du får information och tips om vad du behöver tänka på när du ska lämna anbud i en upphandling.

Anbudsskola, del 1

Går det att sälja till offentlig sektor på samma sätt som till privat sektor? Var finns upphandlingarna och går det att lämna ett vattentätt anbud?

Anbudsskola, del 2

Vad händer efter tilldelningsbeslutet? Är det någon skillnad på att leverera till offentlig sektor jämfört med privat sektor? Vilka rättigheter och möjligheter finns om det inte gick som planerat och hur kan anbudet förbättras till nästa gång i så fall?