Informationstjänst
Publicerad 2018-01-26
Uppdaterad 2024-06-20 10:00

E-handel & E-faktura

En förstudie har genomförts angående införandet av elektroniska beställningar och fakturor vilket gör att detta kan komma att bli aktuellt i kommande upphandlingar

Sala kommun
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se