Informationstjänst
Publicerad 2018-01-26
Uppdaterad 2019-07-25 12:05

E-handel & E-faktura

En förstudie har genomförts angående införandet av elektroniska beställningar och fakturor vilket gör att detta kan komma att bli aktuellt i kommande upphandlingar