StartMTB-banan Knektleden
Kontakt (övrigt)

MTB-banan Knektleden

Publicerad 2019-12-18
Uppdaterad 2019-12-18 11:27
Sala erbjuder en MTB-slinga i historisk miljö. Du cyklar en 7 kilometer lång led genom ett landskap som har en spännande gruvhistoria. Start och mål är vid knektschaktet som är beläget söderut i gruvområdet.

Besöksadress: Drottning Christinas väg 73336 Sala

Kontakt: Sala silvergruva
Kontaktadress: Drottning Christinas väg
Telefon: 0224-67 72 55
E-post: info@salasilvergruva.se

MTB-banan vid Sala silvergruva sköts av personal vid Sala silvergruva.

Relaterade tjänster